Exceptionellt fjällboende
En fjälldestination i världsklass.
läs mer om rödkullen
VälkommeN
Vi bygger Åres femte by, Rödkullen Panorama. Det är en satsning för Åres framtid och för att skapa Europas mest attraktiva åretrunt-destination. Med fjället som närmsta granne gör vi det möjligt för människor och natur att mötas i skidåkning, vandring, cykling eller andra naturupplevelser. I samarbete med Skistar kan vi garantera service i toppklass och skapa en unik by för både besökare och boende.
SENASTE händelserna

Nyheter om projektet

Följ Rödkullen Panorama i våra nyheter, pressreleaser och länkar till publicerade artiklar om Åres femte by.

Nu måste vi sätta fart på processen

Publicerad:27/4/2019 - ÖP

Med Klas Dahlberg och Håkan Martinell och deras fastighetsbolag Nordiska Centrumhus i Umeå som nya kompanjoner och en samsyn med Skistar kring projektet, kan Rödkullen nu ta nästa steg framåt.

– Jag är glad att det har tagit den här tiden för det var mycket vi behövde ändra på. Men nu måste vi sätta fart på processen, säger Markus Näslund.

Till hösten kommer ett första förslag till planprogram att bli klart.

Nordiska Centrumhus ny delägare i Rödkullen

Publicerad: 5/11/2018

Nordiska Centrumhus går in som delägare i projekt Rödkullen Panorama i Åre, tillsammans med nuvarande ägare Markus Näslund och Skistar. I Rödkullen Panorama byggs Åres femte by, en hållbar satsning för Åres framtid, med målet att bidra till att göra Åre till en av Europas mest attraktiva åretrunt-destinationer.

Markus Näslund, Ordförande Rödkullen Panorama:
”Det känns som en nystart för projektet nu när Klas och Håkan kliver in som delägare. Tvånorrlänningar som jag har lärt känna och har stort förtroende för, både som personer och yrkesmän.Jag tror att de kommer att bli ett fint komplement till Skistar och mig. Vi har dessutom alldeles nyligen diskuterat fram en gemensam ägarstrategi för projektet som också känns jättebra”.

‍Håkan Martinell, VD, Nordiska Centrumhus:
”Vi är glada att vi fått förmånen att bli en del av det unika projektet Rödkullen Panorama i Åre. Ettprojekt som ligger helt i linje med Nordiska Centrumhus målsättning om att satsa på norrländska bolag och fastighetsprojekt med tydliga miljö- och hållbarhetsambitioner. Det blir spännande för oss att få lära känna Åre kommun, dess invånare och de duktiga lokala företagen som alla blir avgörande samarbetspartners för att kunna ta projektet i mål.”.

‍Klas Dahlberg, Ordförande, Nordiska Centrumhus:
”Åre är en ny marknad för oss där vi har mycket att lära. Vi har fått ett mycket positivt intryck så här långt. Vi hoppas, och tror verkligen, att detta kan bli ett norrländskt kvalitetsprojekt över tid - där det är centralt att ”skynda långsamt” så att projektet blir så bra det kan bli. Det är också kul att kunna göra affären med Håkan och Markus, då vi haft förmånen att ha samarbetat i andra projekt tidigare och trivs ihop. Det är också positivt att Skistar, som gjort mycket gott i området, är engagerade i projektet med sin kompetens och erfarenhet.”

Läs hela pressmeddelandet här

Markus Näslund driver Rödkullen Panorama vidare

Publicerad:18/6/2018

Planerna för Rödkullen Panorama fortskrider. Markus Näslund har under vintern tagit över majoriteten av ägandet och styr nu projektet vidare tillsammans med Skistar, som äger en mindre del av projektet och är en viktig del i den fortsatta utvecklingen. Satsningen på Åres femte by, Rödkullen Panorama, är under vidare projektering. Planen är att inom kort kunna ta nästa steg i byggandet av det attraktiva området mitt i fjällvärlden för både boende och besökare. – Åre är på god väg att bli Europas mest attraktiva året-runt-destination. Något som fullbordas långsiktigt och hållbart. Rödkullen Panorama kommer att vara en självklar del i den utvecklingen, säger Markus Näslund. För besökare i Åre kommer Rödkullen Panorama bli ett inbjudande och välkomnande område med hotell, restauranger, skidshops och boende. Allt skapat enligt en stilenlig och sammanhållen detalj- och designplan, med det lokala som en röd tråd genom byn och miljötänk som bas. – Rödkullen Panorama ska bli ett föredöme, säger Markus Näslund. Vi har lyssnat och tagit till oss det myndigheterna efterfrågat och kan nu ta det ett steg längre och initiera ett hållbarhetsprogram för hela området. Allt för att det ska bli så liten miljöpåverkan som möjligt. Min förhoppning är att kunna ta nästa steg i utvecklingen av Rödkullen Panorama, avslutar Markus som nu alltså blir huvudägare för projektet.Dählieprojektet i Ullådalen i Åre och har i fem år projekterats av skidveteranen Björn Dählie, men nu tar den före detta NHL-spelaren Markus Näslund och Östersundsprofilen Daniel Kindberg över som ägare. Projektet kommer fortsättningsvis drivas under namnet Rödkullen Panorama, som också är det namnet på det nya bolaget som äger både Dähliebyn AB och Rödkullen Exploatering AB.

Rödkullen panorama angränsar till Ullådalen och är Åres femte by. Med boende som nuddar trädgränsen och med vy över Åredalen ger vi dig ett exceptionellt fjällboende.

Det här är

Rödkullen Panorama

Rödkullen Panorama angränsar till Ullådalen, med ett boende som nuddar trädgränsen men även integrerar de befintliga skidnedfarterna. Rödkullen Panorama kan därför erbjuda unik närhet till äventyr och aktiviteter.

Åre utvecklas till att bli Europas mest attraktiva året runt destination. En utveckling som fullbordas långsiktigt och hållbart. Rödkullen Panorama kommer att bli Åres femte by där målsättningen är att bygga något som framkallar en inbjudande och välkomnande känsla. Positiv tillväxt möjliggörs inte enbart genom att skapa fler bäddar, det handlar även om att forma en attraktiv plats för året runt boende. Rödkullen Panoramas centrum kommer att bestå av hotell, restauranger, butiker, skidshops och annan service. Ett utbud som kommer att präglas av mångfald inom kultur, hälsa och friluftsliv.

Uppförandet av Rödkullen Panorama sker enligt en stilenlig och sammanhållen detalj- och designplan. Åre får en ny by med omkring 7000 bäddar. Hus, lägenheter och hotell som följer en enhetlig och attraktiv design. Gedigna materialval och stilfull arkitektur inspirerad av nationella och internationella skidorter. Samtidigt löper det lokala  som en röd tråd genom byn. Rödkullen Panorama tar tillvara på Åre, med allt från beprövade och noga utvalda material till lokala kunskaper och erfarenheter.

Vår vision är att...

Vår vision

Rödkullen Panorama blir Åres femte by. Men samtidigt så mycket mer. Det är ett projekt för Åres framtid. En uppbyggnad för att göra fjällbyn Åre till Europas mest attraktiva åretrunt destination. Här fogas människor och natur samman på nya sätt och allt fler får möjlighet att uppleva storslagen natur på nära håll. Samtidigt löper omtanken om miljön och lokala byggmaterial som en röd tråd genom utvecklingen av Rödkullen Panorama. Riktiga naturupplevelser kan bara skapas utifrån naturens förutsättningar.

Rödkullen Panorama blir en i allra högsta grad levande plats. Här kommer det finnas ett centrum med brett utbud av aktiviteter, service, restauranger och shopping. Närmare kommer du inte det riktiga fjället och det otämjda landskapet i Ullådalen. Med hela Åres skidsystem utanför dörren blir Rödkullen Panorama ett förstaklassiskt ski in/ski out boende. Med de nybyggda pisterna i området anpassade för just Rödkullen Panorama blir det lätt att komma hem. När snön försvinner efter vintersäsongen kan du istället vandra, plocka bär, fiska, cykla, klättra och upptäcka berget och fjällen om sommaren. Oavsett säsong blir Rödkullen Panorama ett boende utöver det vanliga.

Om ägarna för projektet

Om ägarna

Bakom Rödkullen Panorama står idag ägarna Markus Näslund som huvudsaklig aktör tillsammans med Nordiska Centrumhus. Markus är en passionerad entreprenör med både erfarenhet och drivkraft. Med mantrat att ägande måste vara långsiktigt och hållbart bottnar Markus driv i lusten att göra skillnad och utveckla. Dessutom bultar hans hjärta för naturen och Åre. Med Rödkullen Panorama ser han möjligheter att bidra till den spännande utvecklingen av norra Europas mest attraktiva fjällby. Markus Näslund, från ishockeystaden Örnsköldsvik, har ett förflutet som framgångsrik NHL-spelare och är i dag en driven företagare.

Nordiska Centrumhus är idag verksamt i Umeå, Örnsköldsvik och Åre. De arbetar främst med Norrländsk fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och företagsutveckling. Nordiska Centrumhus äger och förvaltar fastigheter med ambitionen om hållbara, friska och vackra hus med nöjda hyresgäster i väl fungerande rum och lokaler.

Tillsammans med Markus Näslund och Nordiska Centrumhus finns även Skistar som en viktig ägare i Rödkullen Panorama, för ett ansvarsfullt ägande med Åres bästa i blickfånget och ett engagemang i bergets förutsättningar och möjligheter. För dem handlar det om utveckling för framtiden, anpassat till naturens förutsättningar.


Ett hållbart Rödkullen

Ett hållbart Rödkullen

Vi ska bygga Åres femte by. En attraktiv plats både för besökare och åretruntboende. Att bygga en by kan aldrig isoleras från omvärlden utan måste ske i samförstånd med både miljö och människor. Ett hänsynstagande och i synnerhet ett ansvarstagande. Något vi tar på största allvar.

Vårt miljöansvar

Rödkullen Panorama ska inte påverka den omgivande vattenmiljön och Åresjön. Vi genomför en rad åtgärder för att säkerställa att Åresjön inte påverkas negativt. Allt från att använda byggmetoder som inkräktar så lite som möjligt på den befintliga vegetationen, till strategiska åtgärder under exploateringen för att undvika undvika risk för sediment i Åresjön.

Rödkullen Panorama ska vara en modern och resurssnål by. Genom god samhällsplanering skapar vi synergieffekter mellan flöden av energi, avfall och vatten. Vi strävar efter att vara en by med en bilfri centrumkärna och där behovet av bil ska vara försumbart eftersom allt finns tillgängligt runt hörnet. Vi vill också samverka med Åre kommun för att utveckla kollektivtrafiken.

Vårt samhällsansvar

Rödkullen Panorama är för Åre och av Åre. Därför är dialog och samverkan viktigt. Så långt det är möjligt ska vi ta vara på lokala tillgångar och resurser. Det gäller allt ifrån materialval till idéer och arbetskraft.

Genom Rödkullen Panorama får Åre en levande by året runt. Centrum erbjuder en hög nivå av service och ett attraktivt aktivitetsutbud som kännetecknas av mångfald och kultur. För att höja attraktiviteten ligger ett stort fokus dessutom på hälsa och friluftsliv i aktivitetsutbudet.

Rödkullen Panorama ska vara en modern by och därför är det självklart att ta vara på digitaliseringens möjligheter. I byggandet av byn tar vi höjd för framtida teknikutveckling.

Visa område
INTRESSEANMÄLAN
Är du också intresserad av att bygga hos oss. Välkommen att höra av dig.
Tack! Din intresseanmälan har registrerats!
Ett fel inträffade...
GALLERI

Vision & inspiration